Cookiebeleid
Deze website maakt gebruik van cookies. Om meer te vernemen over het gebruik van deze cookies, klik hier. Als u verder surft, geeft u Medical Diet Center toelating om deze cookies te gebruiken. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website.

Behandelingen

Esthetica

Dokter Carchon behaalde een interuniversitair diploma morfologische en anti-aging geneeskunde aan de universiteit van Parijs (3 jaar).

Het is betreurenswaardig dat een esthetisch arts zijn patiënten niet mag informeren over de toegepaste esthetische behandelingen. Het vernoemen van bepaalde producten is op risico van hoge geldboetes en zelfs strafrechtelijke vervolging.

Volgens artikel 9, § 1 van de Wet op geneesmiddelen is het niet toegestaan om producten te adverteren die enkel op voorschrift verkrijgbaar zijn of bestemd zijn voor de behandeling van een ziekte of aandoeningen.

"Art. 9. § 1. Elke reclame betreffende een geneesmiddel dat niet is geregistreerd (, waarvoor geen [1 VHB]1 werd verleend) of ten aanzien waarop ingevolge de toepassing van de artikelen 7 en 8 (, 7bis en 8bis) een schorsing of verbod is gesteld, is verboden. Elke reclame bestemd voor het publiek is verboden wanneer zij betrekking heeft op een geneesmiddel dat enkel op overlegging van een geneeskundig voorschrift mag worden afgeleverd, of op een geneesmiddel bestemd voor de behandeling van een ziekte of aandoening aangewezen door de Koning op advies van de Hoge Gezondheidsraad. (Publieksreclame is tevens verboden voor geneesmiddelen die psychotrope stoffen of verdovende middelen in de zin van de internationale verdragen terzake bevatten.)"

Dr. Carchon gebruikt enkel producten die zijn erkend door het ministerie van Volksgezondheid.

Mogelijk behandelingen in ons centrum

  • Rimpels van het voorhoofd;
  • Fronsrimpels (tussen de ogen);
  • Rimpels van kraaienpootjes (buitenkant van het oog);
  • Bunny-lines (laterale kant van de neus);
  • Sinaasappelhuid ter hoogte van de kin die vroegtijdige huidveroudering induceert;
  • De kin die door ene verticale lijn in twee is verdeeld (2 spierkoppen in de kin).